ZAKOUPENÍ SEMINEK A JEJICH SKLADOVÁNÍ 

Semínka jsou určena pouze ke sběratelským účelům.

Team BSC v žádném případě nenabádá zákazníky k nakládání s nelegálními látkami.

Viz. obchodní podmínky.

BACKWOODS

Společnost BoyScoutCookies neprodává tabákové výrobky a všechny dotazy na ně budou ignorovány.

KONOPÍ

Společnost BoyScoutCookies neprodává, nedistribuuje a ani nenakládá s ilegálními substancemi na žádné úrovni. Veškeré obchodní záležitosti se řídí dle platných zákonů České republiky. Viz. obchodní podmínky.

PÉSTOVÁNÍ

Společnost BoyScoutCookies v žádném případě nenabádá, či nepodněcuje neoprávněné či nelegální nakládání

s omamnými látkami a činnostem s nimi spojenými.